Menu

Vertrouwenspersoon

Wij willen dat iedere vrijwilliger en bezoeker in de Hof van Seghwaert zich veilig voelt. Gelukkig ervaren veel mensen dat ook zo. Maar soms is die veiligheid niet vanzelfsprekend. En wat dan?
Wat doe je als jij je binnen ons buurtinitiatief niet altijd veilig en prettig voelt? Wat doe je als je te maken krijgt met gedrag dat jij ongewenst vindt?
Enige tijd geleden heeft het bestuur van de Hof van Seghwaert daarom besloten dat het goed is om een groep onze vaste vrijwilligers (in ieder geval het bestuur, de coördinatoren en de vrijwilligers die met kinderen werken) een verklaring omtrent gedrag (VOG) te laten aanvragen. Een van de aandachtspunten die hieruit voortvloeien is dat er ook beleidsmatig en praktisch aandacht moet zijn voor het hebben van een sociaal veilige werkomgeving. En, hoewel dit niet verplicht is, is het hebben van een vertrouwenspersoon binnen onze vrijwilligersorganisatie een stille en lang gekoesterde wens van het bestuur geweest. We zijn dan ook blij dat we iemand gevonden hebben die deze taak op zich wil nemen.

Wat is ongewenst gedrag en waar kun je terecht?
We onderscheiden seksueel ongewenst gedrag en overig ongewenst gedrag.

Seksueel ongewenst gedrag
Dit betreft ernstige zaken zoals seksuele contacten die je niet wilt, of waarover jij je misschien schuldig voelt of schaamt. Er kan sprake zijn van seksueel getinte aanrakingen of opmerkingen in het contact met een vrijwilliger of bezoeker, waardoor je je  niet op je gemak voelt, niet veilig voelt. Dat kan nergens, maar zeker niet in het de Hof van Seghwaert.
Wil je hierover praten of zoek je hulp, dan kan je terecht bij het de vertrouwenspersoon. Bij seksueel norm overschrijdend gedrag, waarbij sprake is van strafbare feiten, moet aangifte worden gedaan bij de politie. De vertrouwenspersonen kan je helpen, doorverwijzen of met je meegaan naar hulpverleners. Blijf niet rond lopen met dit nare “geheim”!

Overig ongewenst gedrag
Ongewenst gedrag is niet altijd seksueel van aard. Ongewenst is ook: elke vorm van agressie, geweld, pesten of discriminatie. Het criterium is dat het gedrag door de ander, door jou dus, als ongewenst wordt ervaren. Ook voor deze vormen van ongewenst gedrag kan je bij de vertrouwenspersoon terecht. 

Slachtoffers
Praten over ongewenst gedrag is moeilijk. Gevoelens van angst, schaamte of schuldgevoel kunnen meespelen. Ook komt het voor dat mensen twijfelen: “zullen ze me wel geloven, nemen ze me wel serieus?” “is het wel zo erg als ik denk?”. Hoe ingewikkeld het ook is, openheid is beter dan in de doofpot stoppen. Als jij iemand kent die geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag, of ben je dat misschien zelf, dan is het beter om dit te bespreken. Beter voor de betrokkene, maar ook beter voor de organisatie. We willen immers een gezellige groep vrijwilligers in het groen, waar iedereen zich welkom en veilig moet voelen. Aarzel niet en klop aan bij de vertrouwenspersoon.

Wat doet de vertrouwenspersoon?
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor aan mensen die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon kan helpen om het probleem bespreekbaar te maken. Je kunt met de vertrouwenspersoon, als jij dat wilt, zaken strikt vertrouwelijk bespreken. Dit blijft dan ook tussen jou en de vertrouwenspersoon. Hij/zij kan jou ondersteunen en informeren. Het streven is dat de melder, die gedrag als ongewenst heeft ervaren, dit zelf bij de veroorzaker aankaart (behalve bij seksueel ongewenst gedrag). De vertrouwenspersoon kan je hierbij helpen en ook adviseren. De vertrouwenspersoon is neutraal en alleen verantwoording aan het bestuur verschuldigd. Ook kan de vertrouwenspersoon eventueel doorverwijzen naar huisarts en andere hulpverleners. Belangrijk hierbij is dat jij zelf de regie in handen houdt. Elke stap wordt besproken en er zal niets achter jouw rug om worden gedaan.

Klacht
In het uiterste geval kan na overleg met de vertrouwenspersoon door de melder/slachtoffer een klacht worden ingediend over de betreffende vrijwilliger (veroorzaker) bij het bestuur. Hierna zal hoor en wederhoor plaatsvinden en neemt het bestuur, na zorgvuldige beraadslaging, een voor alle partijen bindend besluit. Het doen van een dergelijke klacht kan niet anoniem.
Preventie, stop voor de grens
De vertrouwenspersoon is er voor mensen die worden geconfronteerd met ongewenst gedrag. Maar omdat ‘voorkomen nog altijd beter is dan genezen’ werkt de vertrouwenspersoon ook aan preventie. Preventie houdt in dat de vertrouwenspersoon oog krijgt voor het signaleren van situaties waarin ongewenst gedrag kan ontstaan en in dat opzicht elkaar te attenderen. Werken aan die bewustwording is daarom ook een belangrijke taak van de vertrouwenspersoon.

Contactgegevens
Vertrouwenspersoon Hof van Seghwaert: Paul Romans. hij is te bereiken via telefoonnummer 06 13 48 18 94