Menu

Buurtprojecten

In de Hof van Seghwaert is door verschillende vrijwilligers een groot aantal zogenaamde buurtprojecten opgestart. Wat houdt dat in? Een vrijwilliger heeft een idee en stelt hiervoor een plan op. Dat plan wordt voorgelegd aan het bestuur en als het bestuur van mening is dat het plan/voorstel een toegvoegde waarde heeft voor de Hof, dan mag het uitgevoerd worden. Voorwaarde hierbij is dat er voldoende vrijwilligers zijn om het plan verder uit te voeren en de daaraan gekoppelde werkzaamheden gezamenlijk worden uitgevoerd.
In het menu 'Buurtprojecten' zie je om welke projecten het gaat.