Menu

Over de stichting

Achtergrond: De Hof van Seghwaert is een oude boomgaard in Zoetermeer. Voor 1970 was Zoetermeer een agrarisch gebied vol met boomgaarden. Deze zijn door de bouw van woonwijken in Zoetermeer vrijwel geheel verdwenen. Medio 2014 heeft een bewonersinitiatief zich ontfermt over een van de laatste oude perenboomgaard van Zoetermeer. De stichting De Hof van Seghwaert heeft deze historische plek in korte tijd en met steun van de Gemeente Zoetermeer omgevormd naar een wijktuin. De boomgaard moet behouden blijven en een verbindende functie krijgen in de buurt. Een plek waar iedereen aan mee kan helpen. Een plek waar bewoners zich thuis voelen en elkaar tegen komen.

Doelstelling Stichting ‘De Hof van Seghwaert’: ‘Meer mensen in onze samenleving laten participeren en maatschappelijke activering stimuleren door behoud en ontwikkeling in eigen beheer van een groene oase in de wijk, de historische perenboomgaard Hof van Seghwaert. De stichting biedt hier een platform voor groene bewonersprojecten en een ontmoetingsplek voor bewoners die zich willen inzetten en bijdragen aan het welbevinden en de leefbaarheid in en van de wijk.’

De pijlers van de Hof van Seghwaert:

 1. Door bewoners te stimuleren actief mee te praten en mee te doen in de Hof van Seghwaert creëren we meer groene bewustwording van en in onze leefomgeving en stimuleren wij de onderlinge cohesie in de wijk en stad, door actief burgerschap (samen ontdekken, milieueducatie, nationale boomfeestdag, excursies voor scholen, etc.).
 2. Door een platform te bieden kan iedereen met een groen initiatief (mede) deelnemen en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de wijk en zijn bewoners op sociaal maatschappelijk en ecologisch gebied.
 3. Door het faciliteren en het toepassen van maatwerk kunnen we zowel kwaliteit leveren in de groene oase, als voldoen aan de werkelijke ontwikkelingsbehoefte van het individu (wat je niet kunt, kun je leren, permanente educatie)’.

Activiteiten in de Hof:

Perenboomgaard De Hof van Seghwaert is een klein paradijsje midden in de drukke wijk Seghwaert. Hier kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten en kinderen naar hartenlust spelen en leren.
De Hof is vijf dagen in de week open voor bezoek. Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd. Naast het sociale aspect biedt de Hof werkgelegenheid aan mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking en aan bejaarden met dementie. Ook brengen klasjes van de nabijgelegen kinderopvang regelmatig een bezoekje aan De Hof.
Bestuur en vrijwilligers van De Hof werken vaak samen met andere maatschappelijke instellingen in Zoetermeer, zoals Piezo, Middin, Speelmeer en Humanitas.
De Hof wordt onderhouden door vrijwilligers

Naast de 600 perenbomen zijn in de Hof te vinden:

 • Hoenderpark met diverse soorten kippen
 • Konijnenhok
 • Bijenkorven
 • Stiltetuin met vijver met siervissen
 • Moestuin
 • Vlinderidylle
 • Wijngaard
 • Kindernatuurtuin met uitkijktoren en waterpomp, blote voetenpad, verstopplekjes en bakken met geur-, reuk-, proef- en voelplanten.,
 • Terras met pizzaoven
 • Werkplaats/winkel voor de verkoop van onze producten.


Activiteiten:

 • Kinderspeelmidddagen met voorleesuurtje en kinderworkshops..
 • Knutselmiddagen
 • Body&Mind Yoga.
 • Bloemschikworkshops
 • Perensnoei
 • Perenpluk (vaak met hulp van de basisscholen uit de buurt)

En verder nog:
Voor alle vrijwilligers wordt er jaarlijks een zomeravondborrel en een diner georganiseerd.
Samen met de buurtvereniging van de wijk wordt in september burendag gevierd.
In het kader van NLdoet en Natuurwerkdag komen ook veel mensen uit alle hoeken van het land.

De bestuurleden van de Stichting :

 • Suzanne Verboon, voorzitter
 • Pierre van den Dobbelsteen, secretaris
 • Ron Caster, penningmeester
 • Stef Poolman, bestuurslid

Er wordt geen beloning of vergoeding verstrekt voor de werkzaamheden die door het bestuur worden uitgevoerd. De statuten voorzien niet in een beloningsregeling ten aanzien van de werkzaamheden van het bestuur.
De stichting heeft geen personeel in dienst. Alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis gedaan.

Correspondentieadres: Meloengeel 52, 2718 CG, Zoetermeer

Bezoekadres tijdens openingsuren: ingang perceel achter Gaardedreef 169
RSIN: 8546.68.706
KVK 62125575
Iban NL82RABO0301528802
 

Financiële verantwoording 2022 Hof van Seghwaert_definitief 1 mrt 2023 (251,7 KB)

Oorspronkelijk ontwikkelingsplan januari 2015 (610,6 KB)

Beleidsplan 2023-2024 (652,1 KB)