Menu

Bestuur

Er wordt maandelijks vergaderd over uiteenlopende zaken. Tijdens de vergadering wordt onder andere gesproken over, bestuurlijke voortgang, evenementen, planning werkzaamheden, bewonersprojecten (bijen, kippen, wijngaardeniers, stiltetuin, natuurbelevingstuin), publiciteit, fotografie en de website, Facebook en financiën.

Harold Verhey, voorzitter

Pierre van den Dobbelsteen, secretaris

Robert Bakker, penningmeester

Suzanne Verboon, activiteitencoördinator   

Stef Poolman, bestuurslid