Menu

Het Struweel

In de zomer van 2017 heeft de Hof een tweede boomgaard in beheer gekregen. Deze boomgaard zit ingeklemd tussen de Hof en de Zegwaartseweg en is ongeveer een kwart zo groot als de Hof. We gaan dit perceel zo inrichten dat het optimaal bijdraagt aan het versterken en vergroten van de biodiversiteit en de oude historie van boomgaarden zichtbaar blijft. De inrichting en het beheer is anders dan in de Hof en daarom hebben we gebied 'Het Struweel' gedoopt.

Een struweel is rommelig in zijn beplanting, beperkt in zijn beheer en een veilige plaats voor dieren en planten om te wonen. We hebben twee belangrijke uitgangspunten in 'Het Struweel': de natuur komt op de eerste plaats en de mens op de tweede plaats. Natuuroptimalisatie in plaats van opbrengstmaximalisatie.

We geven extra aandacht voor de volgende soorten: huismus, egel, groene kikker, meervleermuis, zandhommel en planten als de rietorchis en koekoeksbloem

De Hof van Seghwaert werkt onder het predicaat “bijen- en vlinderidylle” . In 'Het Struweel' willen we speciale aandacht geven aan bijen die in de grond nestelen. Samen met ‘Bijenlandschap’ bepalen we wat de meest geschikte plekken zijn om leem heuvels te maken die nestgelegenheid bieden voor grondbijen. Ook laten we in de boomgaard hout en plantenresten liggen die een onderkomen bieden voor diverse soorten insecten.

Doelstellingen van 'Het Struweel':

  • Versterken kernpopulatie icoonsoorten in de wijk.
  • Agrarische historie van de wijk behouden.
  • Bewustwording rond belang van biodiversiteit.
  • Groene ruimte vergroten.