Menu

Buurt bijenlint

Samenwerking Hof van Seghwaert en De Zoete Aarde

In dit project willen we een lint van bijenhotels en bijenplanten dwars door Zoetermeer aanleggen. Het project is een samenwerking tussen Buurttuin de Zoete Aarde en de Hof van Seghwaert, twee door wijkbewoners geïnitieerde buurttuinen die beiden veel aandacht geven
aan groen en biodiversiteit.

Doel van het project is het ondersteunen van de wilde bijenpopulatie en het vergroten van het bewustzijn ten aanzien van groen in stedelijk gebied.
Uiteindelijk willen we bereiken dat buurtbewoners trots zijn op al het groen in onze stad en zelf gaan meehelpen om de wijk nog beter te maken voor mens en natuur in de woonwijken De Leijens en Seghwaert.

We gaan ongeveer 40 bijenhotels plaatsen langs wandelpaden in de wijken en rond de hotels een aantal planten poten die geschikt zijn voor wilde bijen. We hebben hiervoor een route door de wijk op het oog (zie bijlage) en ook de bijenhotels die we kunnen gaan gebruiken zijn geselecteerd. Deze route is 3 km lang. De bijenhotels kunnen geplaatst worden in het bestaande openbaar groen en kunnen aan boompalen worden bevestigd. De bijenhotels maken we niet zelf maar worden aangeschaft via NL-Zoemt. Deze bijenhotels zijn gemaakt bij een sociale werkplaats en zijn speciaal geschikt voor bijensoorten die voorkomen in stedelijk gebied. De hotels zijn schappelijk geprijsd (60 euro per stuk) en kunnen aan normale boompalen worden bevestigd. Vanuit de wijktuinen zullen (groepjes van) buurtbewoners die langs het lint wonen worden betrokken die kunnen helpen bij de aanleg en daarna een oogje in het zeil kunnen houden. Op deze manier krijgt de omgeving van deze bijenplekken een stukje eigenaarschap en betrokkenheid in de buurt.

Onderhoud: minimaal twee keer per jaar zal het lint worden nagelopen (op natuurwerkdag en NLdoet) door vrijwilligers. Op deze dagen kunnen reparaties en onderhoud worden gedaan. Betrekken van nieuwe doelgroepen: Dit initiatief zal breed bekend worden gemaakt o.a. via de lokale huis-aan-huis bladen, nieuwsbrieven en social media. Hiermee verwachten wij een aantal nieuwe vrijwilligers aan te trekken en mensen die geïnteresseerd zijn om te helpen bij de realisatie van het lint. We willen naast de plaatsing van de hotels ook een bijeninformatie dag organiseren in samenwerking met de imkers van de wijktuinen. De route zal bekend worden gemaakt op onze wijktuinen. Bij elke paal komt een klein plaatje met een routeaanduiding naar de wijktuinen.

Met het project bereiken we drie resultaten:

  • een mooie groene route dwars door Zoetermeer die twee wijktuinen met elkaar verbindt.
  • Betere overleving van (wilde) bijen en andere insecten in druk bevolkte wijken.
  • De natuur wordt meer zichtbaar en buurtbewoners zijn betrokken waardoor natuur een onderwerp van gesprek wordt.